Illustrasjon og 3D: Kloke-huset

Kloke-huset var et prosjekt jeg og to andre gründere arbeidet med. Vi utviklet ideen for et digitalt pedagogisk hus som skulle hjelpe elever i skolen med bokstavopplæring, gjøre den mer interaktiv. Det skulle være digitalt, samtidig som det brukte konkreter og innbydde til aktivitet og bevegelse. Et ambisiøst og spennende prosjekt, men ble dessverre ikke satt ut i live. Det var også tiltenkt en app, som kunne brukes med eller uten bokstavhuset. Huset skulle være interaktivt med en bokstavtavle som kunne gi oppgaver og rette om det ble gjort feil, med kartleggingsverktøy for lærerne. 

Tale og Rune

https://vimeo.com/619042344