Grafisk profil: PALS Orre skole

Dette var et oppdrag jeg fikk på arbeidsplassen hvor jeg jobber som lærer. Jeg laget en grafisk profil i anledning at skolen skulle bli en PALS-skole. Logo, brevmal, bra-kort og plakater. Elevene var selv med og designet fiskene, inspirert av boken “Only One You”. Ansvar, omsorg og respekt er hovedreglene i PALS-arbeidet på Orre skole.

Logo, Orre PALS-skule. Har blant annet blitt trykket på refleksvester til voksne.
Bord av fisker, til bruk som dekorasjon på skolens dokumenter.
Enda en bord. Til bruk i dokumenter.
En av plakatene. Forventninger til elevene.
En av tips-plakatene, som sier litt mer om forventningene.
BRA-kort. Ble veldig fine trykket på tykt papir.
Bakside av BRA-kort