Illustrasjon – Raus Ledelse

Tanja Bø Uggerud er en sprudlende foredragsholder, lederutvikler og gründer. Det var veldig artig å få i oppdrag å lage illustrasjoner av ulike personlighetstyper til foredraget hennes “Raus ledelse”. På en arbeidsplass er det mange ulike personligheter og Tanja setter ord på viktigheten å ta vare på hverandre og å være rause. Hver av karakterene har sine særtrekk, styrker og svakheter. 

Ulike personlighetstyper – Raus ledelse, oppdrag for Tanja Bø Uggerud 2016
Ann
Eirin
Juni
Maya
Ella
Trudy
Jeanette

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s