Tidligere oppdrag

Grafisk profil: PALS Orre skole
Illustrasjon – Raus Ledelse
Illustrasjon og 3D: Kloke-huset